Kullateatern är en amatörteater som bildades 1996 i Höganäs av familjen Frånberg.
Den 10:e februari -96 startades ett teaterprojekt upp med ett 15-tal ungdomar. Detta projekt utmynnade i två föreställningar  Skärtorsdag—en dockteaterpjäs samt klassikern Askungen. Detta lade grunden till att Kullateatern bildades 26/8-96 som en  amatörteatergrupp.


Genom att bygga broar mellan generationsgränser, arbetar unga och gamla sida vid sida. På detta sätt lär vi av  varandras erfarenheter och ålder blir en tillgång och skapar trivsel på teatern.
På grund av detta har vi kunnat spela barnteater bland andra Snövit/Hans & Greta, Klas Klättermus och många andra.
Vuxenpjäser som Mans Kvinna, Spanska flugan, Tjocka släkten, Cabaret Tigerbrand samt ett stort antal, andra. Vi har även spelat revyer under ett antal år. 

Bild nedan tagen på Tomarps Kungsgård
Pjäs: Skrattar bäst skriven av Christer Elfverson

                         Kullateatern Långarödsvägen 37A Höganäs