Kullateaterns styrelsemedlemmar

Acka Johansson Juntunen
Ordförande
Epost acka.storkboet@gmail.com

Zara Juntunen
Sekreterare
Epost:  zarajuntunen@gmail.com

Gunilla Wiksell
Kassör
Epost: gunillawiksell@hotmail.com

Per-Åke Andersson
Ledamot                                      
Epostpi.tangens@gmail.com

X
Ledamot                                
Epost: 

Åsa Wallin 
Suppleant
Epost: wallinsans@gmail.com

Johan Göthe
Suppleant 
Epost: johan.gothe@drivac.se