Kullateaterns styrelsemedlemmar

Acka Johansson Juntunen
Ordförande
Epost acka.storkboet@gmail.com

Zara Juntunen
Sekreterare
Epost:  zarajuntunen@gmail.com

Christer Elfverson
Vice Sekreterare                                     
Epost christer.elfverson@telia.com

Johanna Karlsson
Kassör
Epost jojjok@hotmail.com

Gunilla Wiksell
Ledamot
Epost:   gunillawiksell@hotmail.com

Per-Åke Andersson
Ledamot                                      
Epost:   pi.tangens@gmail.com

Paulina Lindgren 
Suppleant
Epost: pauslina79@gmail.com

David Svensson
Suppleant
Epost: davidsvensson1994@gmail.com