Kullateaterns styrelsemedlemmar

Marianne Klittvall
Ordförande
Epostmotilia2tr@gmail.com

Bengt Silfverstrand
Sekreterare
Epost:  ambesi@telia.com

Acka Johansson Juntunen 
Vice ordförande                                      
Epostacka.storkboet@Gmail. com

Johanna Karlsson
Vice Sekreterare
Epost:  jojjok@hotmail.com

Benny Nydahl
Kassör
Epost:  gubeny@gmail.com

Gunilla Nydahl
Ledamot, ansvarig för hemsidan
Epost:   gunillanydahl6@gmail.com

Annika Lindahl 
Ledamot                                      
Epost:   anjn.lindahl@gmail.com

Zara Juntunen
Ersättare
Epostzarajuntunen@gmail.com